Stromovousové a Zmítko

7. 6. 2018
Karolina Tvrdíková
aktuálně
les ve škole

Děti ze čtvrté třídy se opět zapojily do programu Les ve škole, škola v lese. Tento program je provází již od první třídy. Čtvrtou třídou je provázel pařezový skřítek Zmítko, který je vyslancem Stromovousů. Žáci se zaměřili na téma Lesní rovnováhy. V hodinách přírodovědy, českého jazyka a výtvarné výchovy plnili úkoly, které jim skřítek nachystal. Podrobněji se seznámili se životem stromů, s organismy, které v lese najdeme, zkoumali a zjišťovali informace o rovnováze. Během několika hodin získali spoustu vědomostí a dovedností, které se jim hodí nejen ve škole.

 

Iva Pospíšilová, Květa Průšová

fotogalerie byla smazána