Výlov rybníka Rožmberk

16. 10. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně

12. října 2018 žáci sedmé, osmé a deváté třídy navštívili v rámci exkurze výlov největšího rybníku v Čechách Rožmberk (647 ha) a Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni. Exkurzi zajišťovala Jihočeská hospodářská komora z Tábora, která pomáhá školám  se seznamováním žáků s různými praxemi. Odborný výklad prováděl během exkurze ing. Jiří Srp, zástupce ředitele střední školy z Třeboně a ing. Luboš Koštial, učitel odborných předmětů na téže škole. Během tří dnů výlovu vydá Rožmberk 130 tun třeboňských kaprů, 20 tun sumců, štik, tolstolobiků a dalších druhů ryb. Rožmberk je průtočný rybník a protéká přes něj řeka Lužnice. Žáci poznali různé druhy ryb, seznámili  se s procesem výlovu velkého rybníka, viděli zpracování ryb a rybí gastronomii. Pěkné podzimní počasí umocnilo hezký zážitek z exkurze. V další části jsme si prohlédli laboratoře školy i nový internát pro studenty.


                                                                               Josef Vachta, výchovný poradce

fotogalerie byla smazána