Výprava Ekolínů do letního lesa

6. 6. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně
les ve škole

5. června nás čekala poslední Ekolíní výprava.

Přestože léto ještě nezačalo, příroda nám poskytla letní počasí a tím se mohla uzavřít poslední část projektu “Ekolíni”.

Stali se z nás lesní pozorovatelé a badatelé. Vyšli jsme vyzbrojeni lupami a zápisníky.

Plnili jsme 3 úkoly pro úplné vysvobození skřítků ztracených v lese - pozorování změn v letním lese, souvislost propojení všech jevů, které jsme doposud odhalili u daných živočichů a rostlin, a hlavně vlastní chování v přírodě.

Ani po splnění úkolů jsme ale bohužel skřítky v lese nenašli. Z jejich domečků se postupně staly příbytky drobných živočichů a rostlin.

Cestou zpět do školy ale neklid pro vysvobození vzrůstal. Ve třídě jsme všechny poznatky zapsali, zakreslili přírodniny i novou zkušenost s lesními patry, s mrtvým dřevem, s vnímáním všemi smysly. Čekal nás jen pátý, poslední dopis. Skřítky bylo nutné hledat v prostorách školní zahrady. Tedy jako na začátku celého projektu. Skřítci se opravdu schovali pod borovici!

Výprava úspěšně skončila a hlavně naši lesní skřítci se vrátili zpět ke svým zachráncům.

Moc se nám vše líbilo, hodně jsme se v přírodě naučili a opravdu jsme celý školní rok společně žili “Les ve škole a školu v lese”.


Ekolíni 2. třídy a Lenka Pešičková

 

fotogalerie byla smazána