Žáci malovali obrázek varhan pro Nadaci Jakuba Voráčka

27. 6. 2018
Denisa Kolínská
aktuálně

28.června zavítal do naší školy pan farář Zdík, aby předal ceny vítězům.

Žáci malovali obrázek varhan pro Nadaci Jakuba Voráčka na téma :

Varhany svatých andělů

Varhany pomáhají

Hudba pomáhá


Jako nejúspěšnější byli vyhodnoceni :

V I. kategorii /1.2.3. ročník/  -

Lukáš Chochole /3.r./

Ve II. kategorii /4.5.6. ročník/ -

Štěpánka Prášková /4.r./

Ve III. kategorii /7.8.9. ročník/ -

Jiří Jindra /7.r./

Dále byly vyhodnoceny práce za nevšední výtvarné zpracování Emy Chocholové /1.r./, Emy Krauseové /2.r./, Víta Nováka /5.r./ a Martina Adamce /2.r./

Všechny práce budou vystaveny v době prázdnin ve vestibulu OÚ Chyšky.


Ve škole vládla velmi příjemná atmosféra a radost. Vše ještě umocnila srdečná návštěva pana faráře Zdíka, ale i vědomí, že “Varhany” opravdu pomáhají.

O první adventní neděli se uskuteční v Chyškách koncert pro Nadaci Jakuba Voráčka, na kterém budou vítězné práce předány zástupcům Nadace.

Tato akce úspěšně zakončila letošní školní rok a přejeme všem krásné prázdniny.

 


Všichni malí školní malíři

a Lenka Pešičková

fotogalerie byla smazána