Dějepisná olympiáda

16. 1. 2019
Denisa Kolínská
aktuálně
soutěže a olympiády

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 16. 1. 2019 v Písku, se zúčastnili i dva žáci ZŠ Chyšky. V celkovém počtu 34 soutěžících se oba zařadili mezi úspěšné řešitele. Adam Řehoř obsadil 10. místo a Jakub Štván dokonce stanul na pomyslném stupni vítězů. Obsadil 2. místo a postupuje do krajského kola v Českých Budějovicích. Oběma chlapcům patří pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Bardová