Dějepisná olympiáda – krajské kolo

26. 3. 2019
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

V pátek 22. 3. 2019 se v DDM České Budějovice konalo krajské kolo Dějepisné olympiády, letos i s účastí žáka 9. ročníku ZŠ Chyšky Jakuba Štvána. Tematické zaměření letošního ročníku znělo: „ Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Soutěže se zúčastnilo 43 žáků ze základních škol i gymnázií z celého Jihočeského kraje. Jakub se umístil na 33. místě.