Ekotým na výletě

8. 10. 2019
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

Chyšecký Ekotým se 7. října vypravil do českobudějovického Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Žáci absolvovali program Pozoruj a jednej. Na jedno dopoledne se stali rodinou Principálových, která opustila město a začala hospodařit na statku. Postupně se seznamovali s dvanácti principy: pozoruj a jednej, zachycuj a uchovávej energii, získávej výnos, usměrňuj sebe sama, využívej obnovitelné zdroje energie, nevytvářej odpad, navrhuj od vzorů k detailům, dej přednost začleňování před oddělováním, využívej malých pomalých řešení, využívej rozmanitosti, využívej krajů a važ si okrajových systémů, využívej změnu tvořivě. Formou drobných her na zahradě se žáci snažili porozumět přírodním zákonitostem a učili se s přírodou spolupracovat.

 

fotogalerie byla smazána