Jihočeská kuchtička

21. 5. 2019
Denisa Kolínská
jídelna

Školní jídelna ZŠ Chyšky se zapojila do soutěže Jihočeská kuchtička, kterou vyhlásil Jihočeský kraj. Principem soutěže je v době od 1. 9. 2018 do 17. 5. 2019 co nejvíce nakupovat a dále používat regionální potraviny od dodavatelů majících sídlo, odštěpný závod či výrobní prostory na území Jihočeského kraje. Počítají se pouze potraviny vyrobené nebo zpracované na území Jihočeského kraje (tj. potravina musí nejméně z poloviny pocházet z výrobny na území Jihočeského kraje, anebo musí na jeho území být zásadním způsobem zpracovávána do podoby končeného produktu). Soutěžící, kteří se do soutěže zapojí, poté doloží čestným prohlášením procentuální zastoupení takovýchto potravin. Počítá se procento z celkového objemu vynaložených peněžních prostředků za nákup potravin. Jihočeský kraj ve spolupráci s místními akčními skupinami chce touto soutěží podpořit zájem o regionální potraviny.