Milevské branné závody

29. 4. 2019
Denisa Kolínská
aktuálně
soutěže a olympiády

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v okolí Milevského kláštera a střelnice SSK Milevsko konaly branné závody pro žáky 2. stupně ZŠ. Trasa závodu byla dlouhá asi tři kilometry a soutěžící plnili různé úkoly: střelba, orientace na mapě, hod granátem na cíl a do dálky, poskytnutí první pomoci, znalost dopravních značek a dopravní bezpečnosti, překonávání překážek, hašení ručními hasicími přístroji, mimořádné události, evakuace, překonávání lanového můstku se zátěží. Z naší školy se zúčastnila dvě šestičlenná družstva z 8. a 9. třídy a vedla si velmi dobře. Deváťáci obsadili celkově první místo, byli odměněni pohárem a diplomem. Družstvo tvořené žáky osmé třídy se umístilo na čtvrtém místě.

Závody pořádalo Město Milevsko, ČČK Písek, SSK Milevsko ve spolupráci s Jednotou Československé obce legionářské Písek, AČR, HZS JčK, SDH Milevsko, SPOS Milevsko.

Závody probíhaly za krásného slunečného počasí a v příjemné atmosféře.

fotogalerie byla smazána