Světový den Ekoškol

6. 11. 2019
Denisa Kolínská
aktuálně
ekoškola

V letošním roce jsme  oslavili Světový den Ekoškol 6. listopadu společně s Centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Českých Budějovic. Lektoři přijeli za žáky se zajímavými výukovými programy. Nejmladší žáci - prvňáci a druháci - společně uvařili ovocný kompot a poté zjišťovali, co všechno se muselo stát, aby měli ovoce na jeho přípravu. Uvědomili si proměny přírody ve čtyřech ročních obdobích, zamysleli se, jaké sadařské práce souvisí s různými ročními obdobími, jak roste strom a co potřebuje k životu. Zjistili, jaký je význam včel pro celý svět i pro ně samotné.  Žáci třetí a čtvrté třídy si zahráli simulační hru o těžbě ropy a cestování zboží. Při programu se žáci dozvěděli, jak poznat, odkud pocházejí potraviny a proč je to vlastně důležité. Proměnili se v těžaře ropy i v dopravní prostředky. Společně hledali možnosti, jak zkrátit cestu jídla. Naučili se rozlišovat globální a lokální potraviny. Vytvořili mapu s vyznačením oblastí, ze kterých pocházejí potraviny využívané ve školní jídelně. Zážitkovou strategickou hru Komunitní lednice si zahráli žáci 5. a 6. třídy. Vyzkoušeli si  hospodařit s potravinami v různých situacích, navrhovali řešení, jak šetrně hospodařit s potravinami a jak omezit jejich plýtvání. Dále tvořili ve skupinách reportáže o Fair share (spravedlivém dělení). Poslední skupinu tvořili žáci 7. - 9. třídy, výukový program nesl název Cesty jídla. Cílem bylo vytvoření jídelníčku, který by splňoval nutriční, šetrnou k přírodě a cenovou vyváženost. Žáci se nejprve zamýšleli v rámci svého týmu, co všechno je důležité vědět o potravinách, dále tyto poznatky konzultovali s dalšími týmy. Pomocí dalších aktivizačních metod poznávali, jaké jsou příběhy potravin od semínka na poli po hotový výrobek, jak výroba potravin ovlivňuje stav přírody, životy zvířat i lidí, co můžeme dělat pro to, abychom jedli zdravě a šetrně k přírodě, podle čeho se pozná nutričně vyvážená strava atd. Následně zjišťovali některé informace o potravinách v terénu v blízkém obchodě v obci. Výstupem byl navržený jídelníček, který tým obhajoval před porotou. 

Všechny výukové programy byly zaměřeny na téma  Jídlo a svět, které máme nově začleněno v plánu Ekoškoly. 

Akce byla finančně podpořena díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 Šablony II.

 

fotogalerie byla smazána