Dlouhý, Široký a Bystrozraký

22. 1. 2020
Denisa Kolínská
recyklohraní

2. úkol: Dlouhý, Široký a Bystrozraký

V tomto úkolu se žáci zaměřili na zkoumání červeného kontejneru, který slouží pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Spolu s panem Dlouhým měřili, jak daleko je kontejner umístěn od školy. S panem Širokým určovali objem nádoby. Pan Bystrozraký vyniká ostrým zrakem, vidí tedy, co se nachází uvnitř červeného kontejneru a je žákům průvodcem při popisování, co patří či nepatří do sběrné nádoby.

Úkol plnily děti, které navštěvují zájmový útvar Klub logiky a deskových her, pod vedením paní učitelky Denisy Kolínské a paní vychovatelky Lenky Demské Stiborové.

fotogalerie byla smazána