Dějepisná olympiáda

16. 1. 2020
Monika Bardová
soutěže a olympiády

Okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 14. 1. 2020 v Písku, se zúčastnili i tři žáci z deváté třídy ZŠ Chyšky. V celkovém počtu 31 soutěžících obsadil Adam Řehoř 6. místo, Zlata Mašková 11. místo a Jan Kolář 22. místo. Všichni tři  žáci se zařadili mezi úspěšné řešitele a patří jim pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Monika Bardová