Dopravní výcvik žáků 4. třídy

21. 9. 2020
Karolina Tvrdíková
aktuálně

V pátek 18. září 2020 se na naší škole uskutečnil dopravní výcvik žáků 4. třídy, který byl rozdělen do čtyř bloků. Nejdříve se žáci v učebně fyziky seznámili s dopravními značkami, na interaktivní tabuli řešili různé situace na křižovatkách, chování chodců v silničním provozu, vybavení jízdního kola. Na asfaltové dráze za školou si prakticky vyzkoušeli na jízdním kole jízdu zručnosti a jízdu na mobilním dopravním hřišti, kde jezdili podle pravidel silničního provozu. Ve třetím bloku každý žák řešil dopravní test a po vyhodnocení a opravě chyb čekal na všechny dopravní film s názvem Červený blesk. V jarních měsících bude dopravní výcvik pokračovat druhou částí, kde žáci mohou získat průkaz cyklisty, takový první řidičský průkaz. Dopravní výchova dětí a mládeže je jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů.

Josef Vachta