Družina venku 2019/2020

12. 6. 2020
Denisa Kolínská
družina

V letošním školním roce 2019/2020 fungují na ZŠ Chyšky dvě oddělení s rozdělením žáků 1., 2., 3.  třídy a druhé oddělení s žáky 4. a 5. třídy. Naše školní družina plní činnosti výchovné, vzdělávací, ale i sociální. Snažíme se o to, aby děti trávily co nejvíce času na čerstvém vzduchu a v hlavně v přírodě, tomuto cíli přizpůsobujeme i volené činnosti.

   Tímto školním rokem nás provázel celoroční ekologický program Co se skrývá za bludným kořenem. Každý měsíc byl zaměřen na jiné téma. V září jsme se podívali na sílu kouzelných bylinek, přičemž si starší žáci připravili pro mladší kamarády ochutnávku bylinných lektvarů (jitrocelový, lipový, šípkový čaj, bezovou šťávu a čaj z měsíčku lékařského). Další měsíc byl ve znamení Stromových skřítků, které jsme si vyrobili a ozdobili s nimi náš bludný kořen. Také jsme si v přírodě připomněli poznávání různých stromů a plodů. V listopadu bylo ústředním tématem Tajemství dřeva spojené s výrobou papíru a uvědoměním si významu stromů a dřeva, zkoumali jsme strukturu kůry. V prosinci jsme se zabývali počasím- Slunko, déšť a plískanice. Pozorovali a zaznamenávali jsme změny počasí. Leden nás vybízel k pomoci Kamarádům v nouzi, kdy jsme si vyrobili ptačí krmítka, zopakovali jsme si, co do krmítek patří a co ne, a připravili pro ptáčky rychlokrmítka z ptačího zobu a medu. Zároveň jsme se naučili, kteří ptáčci přezimují a seznámili se s těmi, co odlétají. V únoru jsme se stali lesními detektivy a v rámci tématu V bludišti stop jsme pozorovali a určovali ve sněhu různorodé stopy zvěře. Zároveň jsme navštívili místní krmelce a donesli zvířátkům něco dobrého. Náš program bohužel vzhledem ke krizové situaci narušilo uzavření školy, ale určitě zbytek činností v rámci tohoto projektu zařadíme v dalším školním roce.

  Inspirací pro nás byl i projekt Družiny venku, ze kterého jsme čerpali nápady pro další činnosti v přírodě, ať už to byla výroba poletuch a následný turnaj v jejich házení, malování do sněhu nebo pokusy se sněhem a vodou.  Několikrát jsme navštívili i místní knihovnu, kde pro nás knihovnice, paní Lenka Kváčová, připravila vždy milý a bohatý program. Dále proběhly projektové dny, první zaměřen na myslivost, kynologii a blízký vztah k lesům a naší přírodě z pohledu myslivců a Adventní tvoření, kdy naše pozvání přijaly paní Ivana Dvořáková a Jaromíra Hanusová, a děti si mohly vyrobit a odnést krásné vánoční svícny a vonné sáčky. Samozřejmostí bylo zařazení aktivit s ohledem na významné  dny a svátky (malování dýní, výroba vánočních ozdob, masek na masopust). V rámci přiblížení pojmu ekologie jsme s dětmi vyrazili do blízkého lesíka s rukavicemi a posbírali různý plastový, skleněný         i železný odpad, čímž jsme si vysloužili poděkování naší paní starostky. Tuto akci určitě zopakujeme. Děti byly nadšené už jen z pocitu, že pomáhají přírodě, a především životnímu prostředí. Na tento popud nás paní starostka požádala, zda vytvoříme projekt, jak by si děti představovaly lesík do budoucna. Po úklidu si také připravili starší žáci pro mladší děti povedený program pod názvem Hledání pokladu, bohatý na úkoly týkající se přírody (myslivost, zapojení smyslů při poznávání přírodnin, houbaření). Nezapomínáme také na pohybové hry, dle počasí venku nebo v tělocvičně. Snažíme se vnímat a vyhovět potřebám a přáním dětí a hlavně podpořit a vést je ke kladnému přístupu k ekologii a přírodě. 


Za školní družinu:

Lenka Demská Stiborová

Ivana Peciválová