Ekolínci 1. třídy v zimě

25. 2. 2020
Denisa Kolínská
les ve škole

Ekolínci pokračují v programu pozorováním zimních změn v přírodě.


Prosinec 

Prosincovým tématem byly změny stromů v naší školní zahradě. Začali jsme pozorovat, že lípa a další listnaté stromy opadaly, jehličnaté stromy naopak zůstaly stejné. Pozorovali jsme jejich kůru, šišky i stavbu jehličí, tvar koruny. Příroda se ukládá k spánku. 

Ve třídě jsme blíže poznávali smrk ztepilý, který jsme si ozdobili jako vánoční třídní strom.

Využili jsme pozvání lesníka pana Čižinského. Seznámil nás s životem jelenů, jejich potravou, částmi těla, rozmnožováním. Pozdravil nás jelen Pepík. Dokonce jsme dostali i myslivecký kalendář do nového roku a hlavně knížku Václava Čtvrtka “ O jelenu Větrníkovi a hajném Robátkovi”. Začali jsme ji poctivě číst. Návštěva měla velký úspěch a zaručenou návaznost další spolupráce.


Leden

Hlavním cílem byla výprava do místního lesa “Peklo”. Zkrátka vystoupit z naší zahrady pozorovat opravdový les se všemi stromy. Pomocí lup, které děti dostaly, jsme   pozorovali nejen rostliny, ale i živočichy, jejich pobytová znamení, kterých bylo cestou i u lesního krmelce dost a dost díky sněhu, který do rána napadl. Výprava začala pravidly chování v lese a rozdělení dětí do skupin. Výsledky jejich pozorování jsme společně porovnávali. První zastávka na Peterkově vršku, hledání a třídění jehličnanů a listnatých stromů, nalezených přírodnin. 

Pak konečně “Peklo” - seznámení s Čertovskou pověstí, pohled na část lesa z výšky skály nám ukázal ,co tvoří les, jak je tohle společenství krásné a tajemné. Dále následovaly hry “na stromy”,” šiškovaná”, “ obrázkovaná zvířat”.Děti donesly do krmelce kaštany, jablka, Ondra dokonce nesl celou cestu batoh plný obilí. Našli jsme spoustu stop hlavně srnčí zvěře, ale i lišky a zajíce.Vůbec se nám nechtělo zpět do školy.

První větší výpravu jsme zvládli výborně, jen Viktorka ztratila lupu. Byla smutná, ale snad ji najdeme na další jarní výpravě..


Únor

Zaměřili jsme se hlavně na ptačí krmítka a poznávání ptáků školní zahrady. Zjistili jsme, že k nám přilétají hlavně sýkorky, zvonci, vrabci, kosi a brhlíci. Mají nejraději slunečnici a mák. 

Za školou hnízdí stračí rodina. Často ji pozorujeme. Straku známe i z povídání se Zetíkem v hodinách českého jazyka. V hodinách prvouky a výtvarné výchovy jsme jednotlivé druhy ptáků poznali a malovali. Zajímalo nás, proč vůbec ptáci létají, co umí, jak žijí, jak se rozmnožují, jak hnízdí a čím se živí. S jarem “všechno zase vypukne” a návrat ptáků z teplých krajin je toho důkazem. Moc moc se těšíme na jarní výpravy!


Lenka Pešičková a Ekolínci 1.třídy

 

fotogalerie byla smazána