Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

18. 9. 2020
Karolina Tvrdíková
aktuálně

Vážení rodiče, 
s účinností od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení, nově tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení se vztahuje na žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Monika Bardová