Návštěva Zemědělského družstva Chyšky

15. 9. 2020
Karolina Tvrdíková
aktuálně

Nový týden jsme zahájili celoškolní akcí - exkurzí do Zemědělského družstva Chyšky. Ve dvou etapách (nejdříve první, poté druhý stupeň) jsme navštívili areál družstva, kde se mohli žáci seznámit s nejnovější zemědělskou technikou, ale také s živým exemplářem malého býčka. Ochotní zaměstnanci nám vše srozumitelně vysvětlili, žáci si mohli dokonce osobně vyzkoušet, jaký je pohled na svět ze sedadla velkého zemědělského stroje. Součástí exkurze byla i ukázka této techniky v praxi, přičemž se sami vyučující mohli stát řidiči traktoru a žáci si mohli vyzkoušet svezení v kabině tohoto stroje. Na závěr nás čekalo velmi milé pohoštění, které v parném dopoledni všechny příjemně osvěžilo. Velmi bychom chtěli poděkovat Ing. Janu Málkovi, předsedovi družstva, který pro nás akci zorganizoval a pozval nás na ni. 

 Mgr. Lucie Ventrubová