Okresní kolo Fyzikální olympiády

17. 2. 2020
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Fyzikální olympiáda je předmětová soutěž, která probíhá na území ČR jednotně a je určena pro žáky 9. třídy (kategorie E) a 8. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií (kategorie F). V prvním (školním kole) řešili  soutěžící sedm úloh. Druhé (okresní) kolo se konalo 24. ledna 2020 na 1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, kde soutěžící řešili celkem čtyři úlohy během čtyř hodin. Maximální počet bodů v okresním kole byl čtyřicet. Základní školu Chyšky reprezentoval Petr Lívanec z 8. třídy a počítal příklady v kategorii F. První úloha s názvem Kuchtík Patrik byla zaměřena na výpočty objemu, hustoty a hmotnosti mouky a těsta. Druhá úloha se jmenovala Trénink automobilu a řešení bylo na pohyb a různé grafy. Třetí úloha měla název Podvodní sonda a řešila se přes hydrostatický tlak a grafy. Čtvrtá úloha s názvem Osobní výtah se počítala na práci, výkon. Petr Lívanec obsadil v okresním kole celkově pěkné 2. – 3. místo s vysokým počtem 38 bodů.

Josef Vachta

 /** Err: Image not found */