Okresní kolo Olympiády v německém jazyce

3. 3. 2020
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

Okresního kola Olympiády v německém jazyce, které se konalo 6. února 2020 v Písku, se zúčastnila jedna žákyně z deváté třídy ZŠ Chyšky. V celkovém počtu 10 soutěžících v kategorii II. A obsadila Zuzana Maurová 6. místo s tím, že první místa obsadili žáci z písecké ZŠ E.Beneše. Zuzka se zařadila mezi úspěšné řešitele a patří jí pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Hana Kriklová