Otevření školy pro žáky 1. a 2. ročníku

12. 11. 2020
Denisa Kolínská
aktuálně

Od 18. listopadu 2020 je povolena žákům 1. a 2. ročníku osobní přítomnost ve škole.
Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak prolínat). 
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků bude obnoven i provoz školní družiny. 
Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
Škola bude nadále dodržovat všechna hygienická a protiepidemická opatření, včetně častého větrání vnitřních prostor.
Školní jídelna je v provozu, pro žáky 1. a 2. ročníku budou obědy automaticky přihlášeny. 
Pro všechny ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy

icon pdf Informace k provozu škol a školských zařízení