Oznámení o organizaci výuky v období od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

9. 10. 2020
Denisa Kolínská
aktuálně

Od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (včetně) se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 omezuje provoz druhého stupně ZŠ podle školského zákona tak, že vzdělávání se účastní polovina tříd druhého stupně. 
Pro naši školu bude platit následující:

 v týdnu od 12. 10. do 16. 10. se bude vzdělávat prezenčně 6. a 7. třída,

v týdnu od 19. 10. do 23. 10. se bude vzdělávat prezenčně 8. a 9. třída.

Žáci, kteří se osobně neúčastní vzdělávání, se budou vzdělávat povinně distančně podle §184a školského zákona. Komunikace se žáky bude probíhat přes Google Učebnu a Google Meet – informace mají žáci od třídních učitelů. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Stravování ve školní jídelně je žákům distanční výuky automaticky odhlášeno, v případě zájmu je nutné oběd přihlásit a podrobnosti výdeje jídla domluvit s vedoucí školní jídelny.
Vyučování žáků 1. stupně bude nadále probíhat standardním způsobem. 
Činnost školní družiny není omezena.
Součástí vzdělávání není zpěv a na druhém stupni ZŠ sportovní činnost.
Z důvodu uzavření umělých koupališť se 15. 10. 2020 a 22. 10. 2020 neuskuteční plavecká výuka žáků 2. a 3. třídy.
V době od 9. 10. 2020 do 25. 10. 2020 je zakázáno používat školní tělocvičnu s výjimkou tělocviku na 1. stupni ZŠ. Zákaz platí i pro všechny organizace, které si tělocvičnu pronajímají. 
Rozhodnutím MŠMT se dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky stanoví jako volné dny. V těchto dnech je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Na tyto dny pak navazuje státní svátek a podzimní prázdniny (29. a 30. října).

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy