Poděkování rodičům za spolupráci

25. 6. 2020
Monika Bardová
aktuálně

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se v souvislosti s pandemií koronaviru COVID – 19 a vyhlášením nouzového stavu ocitli všichni v nové, naprosto neznámé situaci. Vláda České republiky zakázala od 11. března osobní přítomnost žáků ve škole a prezenční výuka byla nahrazena distanční formou (výukou na dálku). Výuka se začala odehrávat v rodinách a vaše pomoc a podpora byla pro děti naprosto zásadní. Chtěla bych vám poděkovat za to, jak jste situaci zvládli. Ze dne na den se z vás stali domácí učitelé. Vedle všech svých pracovních povinností jste dohlíželi na domácí přípravu svých dětí, vysvětlovali, komunikovali s učiteli, nastavili jinak svůj domácí režim. Vaše pomoc a spolupráce byla pro školu velice důležitá. Prohloubila se komunikace mezi rodiči a učiteli a pevně věřím, že bude i nadále pokračovat. Nový školní rok začne v úterý 1. září a my už se teď moc těšíme na setkání se všemi dětmi při pravidelné výuce.

Monika Bardová