Pohyb bodů ve školním roce 2019/2020

19. 6. 2020
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

Za splněné úkoly jsme získali 750 bodů. Dále jsme v průběhu roku nasbírali body za sběr elektrospotřebičů – 570 bodů  a za sběr baterií –105 bodů. Na kontě jsme měli 4 301 bodů. Za všechny body jsme z Katalogu odměn objednali dárky pro žáky: žíněnku, rozlišovací vesty, švihadla, fixy a knihu.