Přírodovědný klokan

26. 11. 2020
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

V letošním školním  roce soutěž pro zájemce o přírodní vědy proběhla on-line formou. Zúčastnili se dva žáci 9. třídy. Petr Lívanec získal 93 bodů a Iveta Ondráčková 69 bodů.