Uzavření obou stupňů ZŠ

13. 10. 2020
Karolina Tvrdíková
aktuálně

S účinností od 14. října 2020 do odvolání omezuje vláda provoz základních škol podle školského zákona. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (první i druhý stupeň). Uzavřena bude i školní družina. V době uzavření školy se budou žáci vzdělávat povinně distančně. Informace o distančním vzdělávání získají žáci prvního stupně a jejich zákonní zástupci od třídních učitelů, na druhém stupni platí pravidla komunikace přes Google Učebnu a Google Meet. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné (videohovory, úkoly apod.), práce žáků bude hodnocena. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Stravování ve školní jídelně je žákům automaticky odhlášeno, v případě zájmu je nutné oběd přihlásit a podrobnosti výdeje jídla domluvit s vedoucí školní jídelny. 

V případě problémů a nejasností se na mne můžete obrátit – elektronicky i telefonicky.

Děkuji Vám za spolupráci a podporu Vašich dětí při distanční výuce.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy