Recyklovaná šipkovaná

18. 10. 2021
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

V úterý 12. října jsme se s dětmi odpoledne ve školní družině věnovali v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět recyklaci starých elektrospotřebičů. Členky Ekotýmu z 5. třídy připravily trasu a úkoly. Na děti čekalo přiřazování obrázkových kartiček do správného kontejneru, vyplnění pracovního listu a křížovka s tématikou recyklace. Děti se úkolu zhostily skvěle a přínosem pro ně byly nové informace nejen o tom, co se vlastně dál děje s vysloužilými spotřebiči.

Lenka Demská Stiborová