Astronomická olympiáda

14. 2. 2021
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Astronomickou olympiádu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká astronomická společnost. Je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů pro žáky základních a středních škol. Člení se podle věku na kategorie, pro základní školy je kategorie GH (6. a 7. třída), kategorie EF (8. a 9. třída). Jednotlivá kola jsou školní, krajské a ústřední, Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků. Letošní školní rok probíhá již 18. ročník Astronomické olympiády a školní kolo proběhlo do 23. 12. 2020. Ze Základní školy v Chyškách se tohoto kola účastnil v kategorii EF žák 9. třídy Petr Lívanec, který absolvoval dříve již 16. a 17. ročník. V loňském roce byl v krajském kole na 5. místě a úspěšný řešitel. Letošní školní kolo bylo online, časový limit byl 40 minut a vyhodnocení provedl organizační tým astronomické olympiády. Maximální počet bodů byl 50 a Petr získal pěkných 43 bodů a postoupil do krajského kola, které má termín odevzdání do 20. 3. 2021. Ve školním kole řešil přehledový test, oko dalekohledu a poslední část měla název Velká kometa. Sám Petr o svém koníčku říká: " Astronomii se věnuji docela dlouhou dobu. Při pěkném počasí se vždy těším, že zas budu moci pozorovat, co výjimečného je zrovna na obloze vidět. Na noční obloze se pořád něco děje a je krásné obdivovat nejrůznější galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, ale také třeba zajímavé seskupení planet. V poslední době noční oblohu také rád fotím. Moc rád se dovídám nejrůznější nová fakta a rád prohlubuji své znalosti ohledně astronomie. I navzdory současné situaci proběhlo školní kolo astronomické olympiády stejně jako každý rok. Byly zde velice pestré otázky, které se týkaly například dalekohledů, ale také Velké komety minulého roku. Teď mě čeká krajské kolo, to už je o poznání větší práce. Je zde hned několik částí. Některé se týkají počítání, ale nalezneme zde i praktickou část. Na tu už si musíme vyjít přímo pod hvězdnou klenbu a pečlivě své pozorování zaznamenat. Na krajské kolo se velice těším."
Péťovi blahopřejeme a přejeme úspěch i v krajském kole.

Mgr. Josef Vachta

FOTO. Petr Lívanec při prezentaci pokusu v učebně fyziky v loňském roce, jeho práci sleduje spolužák Pavel Smrt.