Beseda

28. 9. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

V pátek 24. 9. 2021 proběhla na naší základní škole beseda s paní Bc. Emílií Zajíčkovou DIS. a
Jaroslavou Keclíkovou. Obě pracují jako poradní specialisté na Úřadu práce v Písku. Cílem
besedy bylo seznámit žáky 8. a 9. třídy s prací úřadu práce. Následně pak proběhly různé
aktivity související s kariérovým poradenstvím. Žáci se dozvěděli, jak postupovat při výběru
střední školy a jak je důležité střední školu vystudovat. Z besedy si žáci odnesli spoustu
zajímavých informací.

Mgr. Jakub Barda