Biologická olympiáda

13. 5. 2021
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

MŠMT oficiálně vyhlásilo 55. ročník Biologické olympiády s tím, že se jako ostatní předmětové soutěže bude konat distančním způsobem. Témata zůstala stejná jako 
v předešlém ročníku, pro kategorii  C a D Těžký život ve vodě. Do školního kola se 
v kategorii D zapojila děvčata ze 7. třídy Adéla Tejnorová a Štěpánka Prášková, 
v kategorii C soutěžila Iveta Ondráčková z 9. třídy. Podle výsledků školních kol vybírala komise účastníky krajského kola, okresní kola se letos nekonala. Do krajského kola postoupila Iveta a Štěpánka. Podmínkou účasti v krajském kole bylo vypracování vstupního úkolu. Iveta si vybrala úkol č. 3: Pozorování fytoplanktonu – cenobiálních řas, Štěpánka úkol č. 6: Spotřeba vody v domácnosti. Před konáním krajského kola bylo možné se účastnit přípravných seminářů ve formě online přednášek, které pořádalo Informační středisko přírodovědných soutěží (ICPS) při Gymnáziu Botičská. Přednášky byly zaměřeny na vodní ptáky, korálové útesy
a rybníky. Krajské kolo se uskutečnilo v sobotu 1. května, skládalo se z testu, poznávání organismů a hodnocen byl i vstupní úkol. V kategorii C v Jihočeském kraji soutěžilo celkem 45 žáků a Iveta Ondráčková se umístila na 34. místě. Štěpánka Prášková v kategorii D obsadila 31. příčku. V kategorii D bylo celkem 47 zájemců 
o biologii.