Chemická olympiáda

30. 4. 2021
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

Letošní ročník byl opět díky mimořádné epidemiologické situaci netradiční. Domácí část školního kola a jednoduchý laboratorní úkol vypracovali žáci doma. Test školního kola probíhal v prostředí Moodle. Práci v tomto prostředí  si účastníci mohli vyzkoušet při tzv. Ukázkovém testu, učili se zadávat odpovědi pro různé typy otázek. Ostrý test proběhl 19. 3. Školního kola se zúčastnily žákyně deváté třídy Iveta Ondráčková a Barbora Čapková. Okresní kolo se letos nekonalo, a proto obě dívky postoupily do krajského kola, které se uskutečnilo 19. 4. opět online. V krajském kole bylo celkem 54 soutěžících. Iveta se umístila na 34. místě a Barbora obsadila 44. příčku.

Letošní ročník nebyl zaměřen na jedno téma, ale obsahoval výběr ze všech možných oblastí chemie, se kterými  se žáci setkali  během výuky, ale i během svého života.