Čtvrťáci v planetáriu

1. 10. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Ve čtvrtek 30.září jsme vyrazili celá čtvrtá třída na exkurzi do Hvězdárny a planetária v
Českých Budějovicích. Většina z nás nemohla dospat a od školy jsme byli všichni natěšeni
na nové informace. Cesta byla příjemná a rychle nám utekla. Jeli s námi kamarádi ze ZŠ
Kovářov.
V planetáriu pro nás měli připravený velmi pestrý program. Nejprve jsme navštívili
planetárium. Zde jsme se seznámili s obrazem denního a nočního nebe. Nejen, kde se
nachází určité hvězdy a souhvězdí, ale také se ve hvězdách zorientovat. Poté jsme se
přesunuli do kinosálu, kde jsme zhlédli projekci, při které jsme se mohli seznámit s pohyby
Země, Měsíce a ostatních těles sluneční soustavy. Také jsme se dozvěděli, proč se střídá
den a noc.
Aby pro nás cesta zpět nebyla dlouhá, naše další zastávka byla v Týně nad Vltavou,
kde jsme navštívili Přírodovědné muzeum Semenec. Viděli jsme nádhernou přírodu s
krásným výhledem ,ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o bylinkách,
zvířatech a stromech. Prohlídka byla velice pestrá, včetně pár velmi zábavných her , které
se týkaly přírody. Cesta domů utekla velmi rychle a my se těšíme na další exkurzi.
Tato velmi vydařená akce se uskutečnila díky podpoře z projektu MAP ORP
Milevsko II, jehož realizátorem je MAS Střední Povltaví. Tímto bychom chtěli poděkovat, že
jsme mohli být součástí takto vydařeného dne s pestrým programem.