Dopravní výchova

30. 9. 2021
Karolina Tvrdíková
aktuálně

V pondělí 21. září 2021 žáci 4. třídy absolvovali dopravní výcvik, zaměřený na teoretickou i praktickou část dopravní prevence. Nejdříve se v učebně fyziky seznámili s dopravními značkami a jejich dělením. Křižovatky jsou místa, kde musí být všichni účastníci silničního provozu velice pozorní. Na interaktivní tabuli žáci řešili různé situace jízdy vozidel křižovatkou. Praktická část jízdy na jízdním kole pokračovala v prostoru malého přenosného dopravního hřiště za školou, kde žáci absolvovali jízdu zručnosti a jízdu podle dopravních značek. V závěru dopoledního výcviku ještě zhlédli dopravní film Červený blesk s příslušným výkladem. Na přípravě a průběhu výcviku se také podílely učitelky Alena Málková a Eva Pešková. Dopravní výcvik bude pokračovat na jaře, kdy žáci budou usilovat o získání průkazu cyklisty, jinak řečeno "malý řidičák pro žáky".

Josef Vachta