Ekokodex

21. 6. 2021
Denisa Kolínská
ekoškola

V letošním školním roce jsme se rozhodli změnit Ekokodex - soubor pravidel, kterými se ve škole řídíme a které vedou ke snížení ekologické stopy naší školy. Na podzim jsme vyhlásili soutěž o nejlepší návrh. Díky distanční výuce se nám až koncem května  podařilo shromáždit všechny návrhy. Vystavili jsme je ve vestibulu školy. Každá třída svůj výtvor doprovodila vysvětlením, proč zvolila danou formu ztvárnění.14. a 15. června si třídy se svými vyučujícími návrhy prohlédli a diskutovali o nich. Ve středu 16. června proběhlo hodnocení, každý obdržel jednu fazoli a tu přiřadil k Ekokodexu, který se mu nejvíce líbil. Podmínkou bylo, že žák ani učitel nesmí hlasovat pro návrh svojí třídy. A kdo vyhrál? Vítězem se stal Ekokodex šesťáků. V příštím školním roce na základě jejich návrhu vytvoříme nový školní Ekokodex.