Evropský den jazyků

24. 9. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Dvacátého šestého září se každoročně slaví Evropský den jazyků, jehož cílem je upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění. Dále se snaží poukázat na důležitost podpory jazykové a kulturní rozmanitosti a podporu celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo ně. 

Letos jsme pojali oslavu tohoto svátku lingvistů ve velkém. Ve středu 22. září vyrazila sedmá, osmá a devátá třída na jazykový workshop do DDM v Českých Budějovicích. Žáci si vyzkoušeli, jak probíhají hodiny anglického a německého jazyka v jazykové škole. Lektoři si pro ně nachystali pestrou škálu aktivit, při nichž žáci komunikovali v cizím jazyce, a prověřili tak své jazykové schopnosti. Ve čtvrtek 23. září pak osmá a devátá tříd usedla před monitory počítačů a žáci měli možnost absolvovat on-line setkání s paní Markétou Frankovou, vedoucí českých překladatelů v Bruselu. Kromě toho, že se více dozvěděli o překladatelské činnosti a profesní cestě paní Frankové, načerpali informace o fungování Evropské unie, o nezbytnosti studia cizích jazyků pro život člověka a v neposlední řadě získali povědomí  o kulturním a přírodním bohatství Belgie. Během meetingu měli žáci možnost se na cokoliv zeptat, čehož také v plné míře využili. 

Iva Pospíšilová, Lucie Ventrubová