Les všemi smysly

23. 6. 2021
Karolina Tvrdíková
les ve škole

Tento školní rok jsme si s prvňáčky užívali les všemi smysly. Tak se jmenuje i projekt, kterým jsme letos prošli. Byl součástí předmětu prvouka. Doprovázela nás naše plyšová kámoška Ponožka. Zažili jsme s ní spoustu dobrodružství, překvapení, spolupráce a tvoření. 

Absolvovali jsme výpravy do lesa, kde jsme nasávali atmosféru a učili se o přírodě. Důkladněji jsme se však věnovali vodě. Proměnám a rozdílům vody v lese. Co se děje s vodou v různých ročních obdobích? 

Děti si zavedly vlastní Lesní deník, kde měly prostor pro samostatnou dobrovolnou práci pomocí pracovních listů. Sdílely si své tvoření s ostatními. 

Projekt jsme uzavřeli výstavkou přírodnin ve třídě, kresbou obrázků na téma Dobrodružství s Ponožkou a také jsme si zahráli maňáskové divadýlko s našimi ponožkami. 

Veronika Hadáčková, třídní učitelka 1.třídy