Mobilní planetárium

15. 9. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

V úterý 14. 9. vyrostlo v prostorech naší tělocvičny mobilní planetárium. Pro žáky 2. - 5. třídy byly připraveny vzdělávací pořady s naučnou tematikou.

2. třída zhlédla příběh s názvem Korálový útes: Kaluoka´hina

Příběhem provázely dvě ryby, které vyprávěly pohádkový příběh o dobrodružství ze svého života. Ohrožený nádherně barevný tropický útes byl chráněn kouzlem: lidé tento útes nemohli objevit. Příběh byl plný úžasných animací a vysvětlení pojmů podmořský svět, příliv a odliv, vztah k životnímu prostředí a jeho ochrana.

3. třída se zabývala Životem stromů

Dva malí broučci se vydali za dobrodružstvím a to objevit jednu z velkých záhad přírody- fotosyntézu. Děti viděly louku a les jinak, než jsou zvyklé, staly se totiž jejich opravdovou součástí, kořeny i listy stromů. Zjistily, jak důležitou funkci plní stromy na naší planetě i to, kde získávají potravu.

4. třída se prolétla kouzelným raketoplánem Sluneční soustavou v programu Astronomie pro děti

Děti se dozvěděly informace o Slunci, Zemi, Měsíci a všech planetách, došlo i na porovnávání velikosti, hmotnosti a podmínek u jednotlivých planet v porovnání se Sluncem. A co by se vlastně stalo, kdyby Slunce přestalo svítit…?

Vzdělávací pořad Ze Země do vesmíru čekal na žáky 5. třídy

Děti se vypravily na vzdálenou noční oblohu, zastavily se u všech planet a odhalily tajemství nespočetného množství galaxií. Připomněly si slavná jména spojená s astronomií (G. Galilei, M. Koperník, Tycho de Brahe) a dozvěděly se informace o vynálezu teleskopu i o dnešních dalekohledech, které nám umožňují stále hlouběji zkoumat vesmír.

Velké díky patří MAS Střední Povltaví, která nám mobilní planetárium i s výkladem lektorky zdarma zajistila.