Poděkování rodičům

30. 6. 2021
Monika Bardová
aktuálně

Vážení rodiče,

společnými silami jsme zdárně zvládli a ukončili další školní rok. Máme za sebou náročné období, které nám  přineslo nové zkušenosti, poznatky, dovednosti  - spoustu práce, kterou by nebylo možné provádět bez odpovědného a aktivního přístupu žáků a úzké součinnosti, spolupráce a výborné komunikace s Vámi, rodiči. Víme, jak těžké období to pro Vás bylo. Za to, jak obětavě jste při svých ostatních povinnostech po celou dobu distanční výuky pomáhali dětem s plněním úkolů v domácím prostředí, Vám patří náš obdiv a velké poděkování. Přeji Vám i Vašim dětem klidné prožití prázdnin a dovolených, načerpání sil a těším se na setkání s Vámi všemi opět na začátku nového školního roku – 1. září školního roku 2021/2022.

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy