Přírodovědný klokan

18. 10. 2021
Karolina Tvrdíková
soutěže a olympiády

V letošním roce se zapojili čtyři žáci. Odpovídali na otázky z přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu i matematiky. Nejlépe si vedla Michaela Marešová z 9. třídy, získala 57 bodů. Jiří a Jan Kukačovi z 8. třídy obdrželi shodný počet bodů - 54. Adéla Tejnorová ( 8. třída) dosáhla 50 bodů. Soutěž pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.