Projektový den s Cassiopeiou

13. 5. 2021
Karolina Tvrdíková
aktuálně
ekoškola

Světový den vody připadá na 22. března, ale kvůli mimořádné situaci jsme jeho oslavu přesunuli až na 12. květen. V tento den zavítali do naší školy lektoři z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia z Českých Budějovic a přivezli pro žáky 3., 4. a 5. třídy zajímavé výukové programy. 

Třeťáci si zopakovali skupenství vody a jeho přeměny, popisovali koloběh vody, uvědomili si poměr sladké a slané vody na planetě. Nejzajímavější dětem připadala výroba deště pomocí varné konvice a hra Vodárenský koloběh vody, při kterém se dozvěděli, jak funguje koloběh vody v domácnosti.

Žáci 4. třídy si vyzkoušeli různé pokusy s vodou. Experimenty byly zaměřeny na skupenství vody, na povrchové napětí vody, na hustotu látek. Některé pokusy navrhovali sami žáci.

Nejstarší žáci prvního stupně se měli s lektorem vypravit k nedalekému rybníku 
a pozorovat život ve vodě a kolem ní. Bohužel počasí nebylo příznivé, pršelo, prostě den vody. A tak činnosti proběhly ve třídě a na školní zahradě u jezírka. Nejvíce se líbila aktivita, při které žáci pomocí síťky lovili organismy z jezírka a pomocí jednoduchých klíčů je určovali. Objevili brouky potápníky, larvy vážek a drobné korýše. 

Všechny aktivity byly založeny na badatelství, rozvíjely logické myšlení, komunikační dovednosti, vzájemnou spolupráci. Žáci si rozšířili svoje vědomosti o vodě 
a uvědomili si důležitost vody pro život.

Akce byla finančně podpořena díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání - Výzva č. 02_18_063 Šablony II.