Provoz školy od 1. září 2021

27. 8. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Preventivní screeningové testování: 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí třikrát po sobě, první test se  provede 1. září (u žáků v 1. třídě 2. září), 6. a 9. září. 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo  neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit, pokud ji nedoloží, účastní se testování dle harmonogramu školy.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Žáci budou testováni antigenními testy GENRUI.


Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve  společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Pracovníci školy i všechny osoby vstupující do školy jsou povinni nosit respirátor, žáci mají povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, musí nosit po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest a budou pro něj platit zvláštní režimová opatření. 
Jestliže žák odmítne testování i nošení ochrany dýchacích cest, nemůže mu škola umožnit osobní přítomnost na vzdělávání. Škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Ve škole budou dodržována všechna hygienická a protiepidemická opatření.

icon pdf Manuál k provozu škol icon pdf Leták

Instruktážní video