Provoz školy od 10. 5. 2021

7. 5. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Provoz školy od 10. 5. 2021

Rozhodnutím vlády ČR ze 6. května 2021 se od 10. 5. 2021 mění provoz školy takto: umožňuje se osobní přítomnost žáků 2. stupně v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

Rozpis rotační výuky je stanoven takto:
lichý týden – 7., 8. třída
sudý týden – 6., 9. třída.

První stupeň pokračuje ve střídání tříd podle již stanoveného režimu.

Povinné testování žáků se bude provádět na prvním stupni jedenkrát týdně v pondělí (nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole). Žáci druhého stupně budou testováni dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den osobní přítomnosti žáka).

Žáci mají povinnost používat ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu – zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor.

Školní jídelna je v provozu. Žáci, kteří se nově zúčastní prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášen.

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.