Školní rok 2020/2021

24. 6. 2021
Karolina Tvrdíková
recyklohraní

Ve školním roce 2020/2021 se nám díky epidemiologické situaci a distanční výuce nepodařilo splnit žádný zadaný úkol. Neuspořádali jsme ani sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Odevzdali jsme 30 kg baterií.