Soutěž VÝFUK

8. 2. 2021
Denisa Kolínská
soutěže a olympiády

Výfuk (výpočty fyzikálních úkolů) je korespondenční seminář pořádaný Matematicko - fyzikální fakultou UK v Praze pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v ČR. Letošní ročník je jubilejní desátý a v průběhu roku soutěžící řeší šest sérií úloh netradičního zaměření. A proč tedy Výfuk řešit ? Úlohy často přesahují tradiční pohled na fyziku, poskytují tak možnost seznámit se s různými, netradičními, ale zato velmi poučnými problémy, které rozvíjí cit pro fyziku. V Základní škole Chyšky se druhý rok zabývá řešením těchto úloh Vít Novák, žák 8. třídy. O loňských hlavních prázdninách pořadatelé vyhlásili pro řešitele prázdninový Výfuk. Vítek dostal diplom prázdninového řešitele a obsadil 8. místo v kategorii 6. a 7. ročníků. Třetí série byla vánoční a nemohla v ní chybět např. úloha na pečení vánočního cukroví, která podpoří exaktní geometrickou představivost. Letos tedy má Vítek za sebou tři série a v kategorii 8. ročníků je průběžně na 17. místě a připravuje se řešit čtvrtou sérii. Je dobré připomenout, že do této soutěže se může zapojit během roku každý žák 2. stupně ZŠ v průběhu kterékoli série. Aktuální zadání lze najít na webu vyfuk.mff.cuni.cz . A jaký je pohled řešitele Vítka Nováka z 8. třídy na řešení úkolů ? "Můj pohled na Výfuk je ten, že je zajímavý, někdy lehký, někdy těžký. Teď tato čtvrtá série je zatím, co jsem na to koukal, lehká. Výfuk mně baví, ale teď při distanční výuce je vše  dost náročné a všechno mně baví méně. Výfuk předpokládám, že budu řešit přes jarní prázdniny. Jinak mi dává možnosti se zlepšovat ve fyzice a matematice, dále možnosti rozvíjet logické myšlení a dostat se na další studium."
Vítkovi přejeme další úspěšné řešení úloh.

Mgr. Josef Vachta


Foto: Vítek Novák při besedě v základní škole o energii.