“Spíkujeme” v novém  

16. 9. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Moderní učebna pro výuku jazyků

Letošní prázdniny jsme nevyužili jen k odpočinku, ale také jsme přispěli k tomu, aby se naši žáci vzdělávali v prostředí, které bude podporovat jejich chuť ke studiu a poskytne jim nové možnosti. V loňském roce byla vybudována přírodovědná učebna, letos se žáci mohli těšit na novou multifunkční jazykovou učebnu. Vybudování nových prostor bylo realizováno díky vyhlášení výzvy  Místní akční skupiny Střední Povltaví z IROP zaměřenou na infrastrukturu škol. Vypracovali jsme projekt s názvem Vybavení jazykové učebny a ten byl Místní akční skupinou vybrán k realizaci. Projekt byl  spolufinancován Evropskou unií.  Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizojazyčných předmětů spolu se zvýšením motivace žáků předměty tohoto zaměření dále studovat.  

Učebnu jsme vzali “od podlahy”, vybavili krásným novým nábytkem a multifunkční technikou, aby žáci rozvíjeli nejen své jazykové dovednosti, ale také dovednosti v rámci informačních technologií. Učitelé přiložili ruku k dílu a na zdi namalovali tematické obrázky vztahující se k jazykům, které žáci ve škole učí. Dveře učebny se pro všechny slavnostně otevřely 16. září. Žáci si mohli učebnu detailně prozkoumat, neboť jejich hodiny jazyků budou od tohoto dne probíhat právě zde.