Testování žáků

18. 11. 2021
Denisa Kolínská
aktuálně

Rozhodnutím Vlády ČR proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 ve škole testování na onemocnění covid-19. Testovat se bude antigenními testy na stejném principu jako na začátku školního roku. Testovat se bude  v pondělí v uvedených dnech nebo první den příchodu žáka do školy. Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit  za podmínky, že budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Aktualizace:

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví plyne povinnost testovat žáky od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu nebo první den po příchodu žáka do školy. Povinnost testování se týká pouze žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.