Záchrana lesních skřítků dokončena

7. 6. 2021
Karolina Tvrdíková
aktuálně
les ve škole

Žáci třetí třídy se celý rok snažili zachránit lesní skřítky, kteří se ztratili v lese, o kterém nic nevěděli. Postupně za pomoci dětí poznali zákonitosti lesa, seznámili se s jednotlivými živočichy, rostlinami a jejich společnými vazbami.

Práce na celoročním projektu byla ztížena dlouhou distanční výukou a také velmi studeným a nevlídným počasím během roku. 

Přesto se dětem nakonec podařilo skřítky dopravit zpět do jejich domova, kam se vrátili chytřejší o mnoho zajímavých informací. 

Práce na projektu byla zakončena hledáním pokladu. Děti si v lese zahrály spoustu zajímavých her, objevovaly pobytová znamení, hledaly si úkryt, kde v tichosti pozorovaly a poslouchaly les a nakonec našly i vytoužený poklad, který jim skřítci schovali v lese.

Jako jejich třídní učitelka bych děti ráda pochválila za vzornou spolupráci při jednotlivých činnostech, výbornou atmosféru, kterou dokázaly vytvořit při plnění úkolů, a přeji jim, aby obhájily titul Lesní třída, který díky své píli mají již od první třídy. 

                                                                     Mgr. Květa Průšová