Změna v nošení roušek a respirátorů

15. 6. 2021
Karolina Tvrdíková
aktuálně

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 15. 6. 2021 nemusí žáci během výuky nosit roušku ani respirátor, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách zůstává stejný režim jako doposud.