Den Země

22. 4. 2022
Karolina Tvrdíková
aktuálně
ekoškola

Svátek planety Země připadá již od roku 1970 na 22. duben. První Den Země byl slaven v San Francisku. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

V současné době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Naše škola se tradičně připojila k oslavám. V pátek 22. dubna se pracovalo na školní zahradě, žáci prvního stupně plnili úkoly z projektu Les ve škole, škola v lese. Také jsme pomáhali s úklidem zelených prostranství obce Chyšky. Žáci páté třídy upravovali parčík před kulturním domem, šesťáci zbavovali přírodu odpadků při vycházce na Peklo. Sedmáci a osmáci uklízeli lesík u kravína. Nejstarší žáci prošli trasu směrem k Panskému rybníku a přes Novou Ves se vrátili do Chyšek, na cestě posbírali několik pytlů odpadu. Chlapci ze sedmé třídy společně s panem školníkem natírali prkna na lavičku a opatřili novým nátěrem vrata.

Aktivitou, která u nás na škole doplnila Den Země, byla Kampaň obyčejného hrdinství. Naše škola se zapojila v týdnu od 18. do 24. dubna. Cílem již 4. ročníku této akce je, aby si lidé uvědomili dopad svého životního stylu na životní prostředí.