Den Země a Ekolové 3. třídy

4. 5. 2022
Denisa Kolínská
aktuálně
les ve škole

22. dubna oslavili Ekolové společně se Zemí sváteční den vlastním programem, zaměřeným na Kampaň obyčejného hrdinství, kterou iniciuje sdružení Tereza.Den jsme prožili v přírodě okolí Chyšecka.Cestou k Podchýšské Lhotě vedla vycházka na první stanoviště k rybníku “Barďák”.
Splnili jsme několik bodů:
      Cestujeme šetrně - vycházka krásnou přírodou
      Budujeme prostředí pro zvířata - hmyzí domečky, které, jak dokazují fotografie, brzy potom hmyz navštívil
     Strávíme den bez technologií - nikdo neměl telefon, jen paní učitelka k dokumentaci
     Vzděláváme se v ekologii - pozorování živé a neživé přírody, sběr vzorků
    Jsme venku a objevujeme - praktické ověření učiva přímo v terénu,sběr vzorků, zkoumání, pozorování všeho, co nám společenství rybník nabízí
Tím, že cestou ke Kvašťovu a na Peklo jsme ještě kromě plnění daných úkolů sebrali pytel odpadků a šťastně došli do školy, kde další hodinu prvouky pokračoval zápis a zkoumání všech vzorků, jsme splnili jeden z nejdůležitějších bodů programu:
Podpoříme dobrou věc a chráníme životní prostředí! Den Země se vydařil.

Děti, Lenka Pešičková a Pavla Stiborová