Dotační program My v tom Jihočechy nenecháme

20. 9. 2022
Monika Bardová
aktuálně

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022). Děti, resp. mládež, musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji.

Naše škola se do dotačního programu Jihočeského kraje zapojí. Podpora v naší škola bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí, konkrétně na:
- zájmové vzdělávání ve školní družině
- školní stravování
- volnočasové aktivity (kroužky)
až do výše 4 000,- Kč (maximální částka podpory).

K žádosti doloží zákonný zástupce:
- potvrzení o zaměstnání nebo potvrzení Úřadu práce, že není déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

Podmínkou je, že podporovaný žák žije v domácnosti, která pobírá:
- přídavek na dítě nebo
- příspěvek na bydlení nebo
- čistý měsíční příjem na člena společné domácnosti není vyšší než 13 000,- Kč.

Více informací naleznete zde.

Žádost o podporu naleznete zde.

Vyplněnou žádost odevzdejte v ředitelně školy v době od 3. 10. 2022 do 18. 11. 2022. Při podání žádosti budou žadatelům poskytnuty bližší informace o termínu poskytnutí finančního příspěvku.